ศูนย์การค้าแพลทินัม ทำบุญครบรอบ 18 ปี

คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และคุณปัญจพร โชติจุฬางกูร (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศูนย์การค้าแพลทินัม ครบรอบ 18 ปี โดยมีคุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสมชัย บุญนำศิริ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการอิสระ ร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าแพลทินัม เมื่อเร็วๆนี้

บรรยายบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
คุณสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
SHARE

RELATED POSTS

Platinum also plans to attract foreign tourists while promoting the center of Thai fashion as soft power and revealing SAWASDEE FOODIE HUB under the concept of “floating market, temple fair and charming Thai food” in the third quarter of 2024.

This website uses cookies in order to improve the efficiency of your accessing and using of our website. For more information, please review our Privacy Policy

Privacy Preferences

You can choose your cookies settings by switched on/off. Cookies in each category can be customized according to your needs, except for strictly necessary cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    These cookies are essential for a website to function correctly. These are cookies are necessary to provide an online service on a website or used solely to carry out or facilitate the transmission of communications over a network. Without them, visitors of a website may not be access the various functionalities of the website.

  • Analytics cookies

    This type of cookie will collect your website usage information for analyzing, improving, and developing to give you a better experience on our website. Not allowing or withdrawing consent will affect our ability to collect all of the data necessary to provide you with the greatest experience.

Save