นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ ให้บริการโดย บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ในที่นี้รวมเรียกว่า “PLAT” หรือ “เรา”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ประโยชน์ ของ คุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้ งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

การใช้งาน คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นบนเว็บไซต์ของเรา (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตาม ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากเราเมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของเราจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.theplatinumgroup.co.th/privacy-policy

สำหรับประเภทคุกกี้ที่เราใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

 1. คุกกี้เพื่อการให้บริการ คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน
 2. คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
  จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้เรารู้จักท่านมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

 • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
 • ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
 • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น เรามีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, True hits

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 • บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 02-121-9999 ต่อ 23

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

นโยบายคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นถึงความสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติรับรองและออกประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการดำเนินธุรกิจส่วนต่างๆ ของบริษัท ไม่ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

ข้อ 1 ประกาศและผลบังคับใช้ของประกาศ

ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของทุกกลุ่มเจ้าของข้อมูลที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ คู่สัญญา ผู้ให้บริการ รวมถึง ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการของบริษัท

 

ข้อ 2 นิยามศัพท์ และหลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 คำนิยามสำคัญภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้มีความหมายโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ ภาพถ่ายบุคคล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ้างงาน ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเข้าเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.2 หลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์และฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล และจะยึดถือตามกรอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีกับแต่ละกลุ่มเจ้าของข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น ได้แก่

 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้า 
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์การค้า
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคลอาคารชุด
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือบุคลากรภายใน
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลแต่ละกลุ่มรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ 3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสื่อสารนโยบายเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานทั้งหมด รวมถึงบุคคลภายนอกที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญ โดยกำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารผ่านทุกช่องทางการติดต่อกับพนักงานและบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นปกติ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญและกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือ
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายฉบับนี้

ข้อ 4. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานภายนอก (Information Disclosure Policy)

บริษัทกำหนดนโยบายหลักที่จะไม่แบ่งปัน ขาย ส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใดต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เว้นแต่ มีกฎหมายอนุญาต หรือเป็นกรณีการเปิดเผยที่บริษัทมีความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่บริษัทอาจมีกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทไว้ด้วยมาตรการที่ปลอดภัยและเป็นความลับ และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

 

ข้อ 5 นโยบายการกำหนดระยะเวลาการรักษาข้อมูล (Data Retention Guideline)

บริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Guideline) โดยพิจารณาตามหลักการความจำเป็น โดยบริษัทต้องทำหน้าที่ในการแจ้งระยะเวลาการรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลแต่ละกลุ่มทราบ


ข้อ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ มาตรการด้านเทคนิค และมาตรการทางด้านกายภาพ รวมถึงมีระบบเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ถูกใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างและบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล และ
จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทเกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เว้นแต่ การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า

ข้อ 7 การใช้คุกกี้

บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทผ่านการใช้คุกกี้ ซึ่งคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และทำหน้าที่จัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และนำมาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์กระแสความนิยม หรือ
เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ และภาษาที่ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทใช้คุกกี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จำกัดเท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก 

ข้อ 8 สิทธิเจ้าของข้อมูล

บริษัทยอมรับและเคารพสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลทั้งหมด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิต่างๆ ที่มีภายใต้กฎหมายได้ โดยบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ ทั้งนี้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ได้แก่

 • สิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล และโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 • สิทธิในการพิกถอนความยินยอม

 

ข้อ 9 การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน หรือปรับปรุงนโยบายฉบับนี้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะ กรรมการอื่นที่ได้รับการมอบหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ

ข้อ 10 ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 • บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 02-121-9999 ต่อ 23

 

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า